top of page
Postupnosť vzniku problému pri sedení – Čo Vám iní nepovedia

 

Staňte sa aj Vy odborníkom na ergonómiu

 

Zoznámte sa  s prekvapivými výsledkami štúdie ktorá logicky a jasne definuje postupnosť vzniku bolesti a zdravotných problémov pri sedení.

 

Pri sedení na štandardne ponúkaných klasických, zdravotných a ergonomických stoličkách dochádza pri dlhodobom sedení k spoločnému nežiaducemu efektu – diskomfort, bolesť, zdravotné problémy a únava. A to napriek  ich dokonalému dizajnu, materiálom a dôvtipným mechanizmom.

 

Každý z výrobcov ponúka v dobrej vôli svojim zákazníkom zaručené ideálne riešenie odstránenia problému pri sedení. Pre trpiaceho zákazníka existuje celé spektrum  doporučení a nápadov ako sa vyhnúť bolesti a zdravotným problémom pri sedení.

 

Je ťažké si z toho vybrať pokiaľ človek nie je odborník na ergonómiu. To že existuje toľko rôznych riešení, ktoré len čiastočne riešia problémy sedenia,  poukazuje na neschopnosť ergonómov,  dizajnérov a výrobcov komplexne pochopiť fenomén sedenia.

 

Ponúkame vám komplexnú analýzu postupnosti vzniku vašich problémov pri sedení na bežných stoličkách v časovej postupnosti tak, ako v skutočnosti vznikajú. Pri sedení dochádza k tzv. DOMINO efektu, a jednotlivé problémy na seba logicky vzájomne nadväzujú.

 
Prvá fáza ...................kde to začína:

 

Začiatok sedenia 10 - 20 min.

 

1. Začína diskomfort v oblasti 2 spodných panvových kostí medzi ktorými je konečník

 

2. Následne v priebehu niekoľkých minút začína  tlak na genitálie

 

Priebeh  sedenia 20 - 40min.

 

3. Tento zatiaľ nebadaný ľahký diskomfort spôsobí podvedomé „uhnutie na stranu“ t.j. sediaci sa začne nakláňať raz

    na jednu alebo na druhú  stranu a podvedome sa snaží presúvať  tlak raz na jednu a raz na druhú stranu spodnej

    časti tela

 

4. Tým sa zosilní tlak na body na ktoré sa nakláňame a sústreďujeme na nich v podstate dvojnásobný tlak

 

5. To sediaceho donúti zaujať podvedome  „relaxačnú pozíciu“  skĺznutie na sedacej ploche smerom dopredu

    a zaujať akúsi pozíciu  polo ležmo

 

6. Pri tejto pozícii sa dostáva do kontaktu so sedacou plochou kostrč, na ktorú je vyvinutý neprirodzený a intenzívny

    tlak

 

Priebeh  sedenia 40 - 120 min.

 

7. V tomto bode sa diskomfort zväčšuje, kostrč začína generovať bolesť .

    Zároveň pri nakláňaní a „skĺznutí„  dochádza  k zmene optimálnej  polohy panvovej kosti a následne predo

    zadnému vyoseniu tlakových síl medzi chrbticou a panvovou kosťou

    Súbežne stým sa samozrejme naďalej generujú problémy v oblasti konečníka (potenie, dráždenie, zápaly...

    hemoroidy...) a tlak na genitálie

 

8. Panvová kosť vďaka neustálemu tlaku zospodu a snahe vyhnúť sa diskomfortu  neustále   mení svoju polohu a uhol

    voči chrbtici

 

Tu si treba uvedomiť, že prvá fáza vzniku problémov nemá nič spoločné s operadlom ani s jeho polohou a polohou sedacej plochy alebo jej dynamickými vlastnosťami, alebo  možnosťami nastavovania.

Je to veľmi jednoduché...

Tieto problémy sa generujú z podstaty plnej sedacej plochy a jej tlaku na ľudské telo. Paradoxne sa tomu  pri bežnej ergonómii nevenuje skoro žiadna pozornosť.

 

Druhá fáza ...................kde to končí:

 

Priebeh  sedenia 120 – nekonečno min.

 

9. V tomto bode sa dostáva do hry horná časť tela ktorej váha je prenášaná cez chrbticu do panvovej kosti.

    Panvová   kosť tvorí statický masívny nosník ,do ktorého sa cez skelet chrbtice prenáša  váha z hornej časti tela.

    Optimálny uhol je uhol, kedy je tlak z váhy hlavy a tela vedený lineárne od hlavy cez krčnú chrbticu do chrbtice

    a odtiaľ  do panvovej kosti (pozícia ako pri vzpriamenej chôdzi)

 

10. Ak sa tento optimálny uhol akokoľvek zmení v ľubovoľnom smere dochádza k vyoseniu tlakových síl a

      k extrémnemu namáhaniu väzív a svalov v oblasti krížov a krku, ktoré to celé držia pohromade.

 

11. Ak to trvá dlho, výsledkom je intenzívna bolesť šije, ramien, krížov

 

12. A to následne generuje rôzne chronické deformovanie väzív a skeletu tela atd.

 

Prvá fáza je teda skutočná príčina a druhá fáza je len následok problémov z 1.fázy.

A práve tu, až v druhej fáze, začínajú  svoje riešenia všetci súčasní výrobcovia stoličiek a snažia sa dať späť do správnej  pozície chrbticu a panvovú kosť. Všetky doterajšie svetoznáme ergonomické štúdie 1.fázu úplne ignorujú a svedčia o nepochopení skutočnej príčiny problémov sedenia.

Snažia sa riešiť následok a nie skutočnú príčinu.

A preto väčšina stoličiek vyvinutých na tejto báze poznania nefunguje alebo funguje len čiastočne.

 

ASANA PONÚKA RIEŠENIE...

 

bottom of page